TEST TESNOSTI OKIEN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Máte okná dlhšie ako 8 rokov?Vykonávate pravidelný servis okien?Pozrite si video a otestuje si svoje okná. https://youtu.be/hr9-cMJVyBk