PREČO JE SERVIS OKIEN A DVERÍ DôLEŽITÝ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Počas 15 rokov skúseností v odbore montáží a servise okien a dverí som zistil, že veľa používateľov nevie ako správne dvere a okná udržiavať.

Väčšina ľudí si myslí, že stačí umyť rámy a skla a o nič viac sa starať nemusia.

Najdôležitejšou súčasťou okna je kovanie a tesnenie. Aby okna správne fungovali je treba, aby sa kovanie aspoň raz za rok premazalo a nastavilo

tak ako udáva výrobca každého kovania. Sú prípady, že výrobca zamietne reklamáciu z dôvodu nedostatočnej starostlivosti o kovanie.

Každoročným servisom, ktorý stojí pár EUR tak predídete poškodeniu kovania. Následná oprava Vás môže stáť desiatky až stovky EUR.